Nova spletna stran Finančne uprave Republike Slovenije

www.fu.gov.si

 

Od 1. 8. 2014 vse novice objavljamo na novi spletni strani.

 

POMEMBNO OBVESTILO

1. avgusta 2014 je začela delovati spletna stran Finančne uprave RS, v katero sta se združili Carinska uprava RS in Davčna uprava RS. Spletni strani carinske in davčne službe ostajata dostopni, vendar bomo marca in aprila 2015 brisali preusmerjene vsebine. Te bodo dostopne le še na spletni strani Finančne uprave RS www.fu.gov.si, stari splet pa bomo postopoma ukinili. Hvala za razumevanje. 

ZAKONODAJA IN PREDPISI CURS

Navodila/pojasnila CURS

 

CARINA

Carinski status blaga

Carinska tarifa

Poreklo blaga

Carinski dolg

PREPOVEDI IN OMEJITVE

Ogrožene rastl. in žival. vrste

Intelektualna lastnina

Jedrske in radioaktivne snovi

Odpadki

Rastline

Varnost proizvodov

Zdravila

Živali

Živila

PODJETJA

Zastopanje v carinskih zadevah

Registracija EORI

Poenostavitve

Poročanje v INTRASTAT

 

OBČANI

Nakup blaga

Uvoz blaga

Vračilo DDV

Selitev

Potovanje

Kontrola gotovine

    

 

IZVRŠBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE 

Davčna izvršba

Aplikacija E-izvršbe

Pristojnosti CURS po ZP-1

Izvrševanje nalog po ZOPNI

 

E-CARINA

E-poslovanje

AIS - uvoz

ICS

AES - izvoz

ECS

NCTS - tranzit

EMCS - trošarine

MNAD - nadzor

ELM

Skupne deklaracije

E-izvršbe za predlagatelje

E-izvršbe za dolžnike

Instrument zavarovanja

EU pomožni postopki

Nacionalni pomožni postopki 

 

 

POGOSTO ISKANO

TARIC SLO (dig. potrdilo)

TARIC EU (prost dostop)

KVOTE

INTRASTAT

E-izvoz

Inf. o delovanju inf. sistemov