Nova spletna stran Finančne uprave Republike Slovenije

www.fu.gov.si

 

Od 1. 8. 2014 vse novice objavljamo na novi spletni strani.

 

POMEMBNO OBVESTILO

1. avgusta 2014 je začela delovati spletna stran Finančne uprave RS, v katero sta se združili Carinska uprava RS in Davčna uprava RS. Spletni strani carinske in davčne službe ostajata dostopni, vendar bomo marca in aprila 2015 brisali preusmerjene vsebine. Te bodo dostopne le še na spletni strani Finančne uprave RS www.fu.gov.si, stari splet pa bomo postopoma ukinili. Hvala za razumevanje. 

JAVNE OBJAVE

Javna naročila

Javne dražbe

Javni natečaji

Stvarno premoženje

Seznam neplačnikov davkov

 

 

ZAKONODAJA IN PREDPISI CURS

Zakonodaja EU

Slovenska zakonodaja

Navodila/pojasnila CURS

 

 

CARINA

Carinski status blaga

Carinska tarifa

Poreklo blaga

Carinska vrednost

Carinski dolg

 

 

OSTALE DAJATVE

DDV

DMV

DDMV

Trošarine

Okoljske dajatve

CARINSKI POSTOPKI

Uvoz

Izvoz

Tranzit

Druge rabe ali uporabe

 

CARINSKE LISTINE

EUL

Dovolilnice v cest. prometu

Zvezek ATA

 

PREPOVEDI IN OMEJITVE

Tekstil, jeklo in les

Ogrožene rastl. in žival. vrste

Dvojna raba

Intelektualna lastnina

Jedrske in radioaktivne snovi

Kulturna dediščina

Odpadki

Orožje, strelivo, eksplozivi

Ozonski plašč

Prep. droge in predh. sest.

Rastline

Varnost proizvodov

Zdravila

Živali

Živila

PODJETJA

Zastopanje v carinskih zadevah

Registracija EORI

Status AEO

Poenostavitve

Enotno dovoljenje EDPP

Poročanje v INTRASTAT

Plačevanje in zavarov. 

 

OBČANI

Proizvodnja vina in žganja

Vračilo trošarine obdel. zemljišč

Nakup blaga

Uvoz blaga

Vračilo DDV

Poštne pošiljke

Selitev

Potovanje

Kontrola gotovine

    

 

IZVRŠBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE 

Davčna izvršba

Aplikacija E-izvršbe

Pristojnosti CURS po ZP-1

Izvrševanje nalog po ZOPNI

 

E-CARINA

E-poslovanje

AIS - uvoz

ICS

AES - izvoz

ECS

NCTS - tranzit

MRN sledenje

EMCS - trošarine

MNAD - nadzor

ELM

Skupne deklaracije

E-izvršbe za predlagatelje

E-izvršbe za dolžnike

Instrument zavarovanja

EU pomožni postopki

Nacionalni pomožni postopki 

 

 

POGOSTO ISKANO

TARIC SLO (dig. potrdilo)

TARIC EU (prost dostop)

KVOTE

Protidamp. in izrav. ukrepi

INTRASTAT

E-izvoz

Tečajne liste

Inf. o delovanju inf. sistemov