• Višje trošarine za alkohol in alkoholne pijače

  Višje trošarine za alkohol in alkoholne pijače Foto: Carinska uprava RS 14.04.2014Zavezanec plača trošarino za izdelke, ki jih sprosti v porabo od vključno 12. aprila 2014 dalje. Več
 • Objavljen Zakon o finančni upravi

  Objavljen Zakon o finančni upravi Foto: Carinska uprava RS 14.04.2014V Uradnem listu RS, št. 25 z dne 11. 4. 2014 je bil objavljen Zakon o finančni upravi. Več
 • 13. seznam neplačnikov davkov

  13. seznam neplačnikov davkov Foto: Carinska uprava RS 09.04.2014Carinska uprava RS objavlja 13. seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na dan 25. 3. 2014 presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Več
 • Trošarine v letu 2013

  Trošarine v letu 2013 Foto: Carinska uprava RS 07.04.2014Prihodki iz naslova trošarin so se v primerjavi z letom 2012 zmanjšali za 4 %, a so predstavljali nad 59 % vseh prihodkov, ki jih je v letu 2013 pobrala Carinska uprava RS. Več
 • Carinski laboratorij v 2013

  Carinski laboratorij v 2013 Foto: Carinska uprava RS 03.04.2014Carinski laboratorij je podpora carinski službi, kar pomeni, da zaposleni analizirajo vzorce blaga, ki jih vzamejo cariniki, in jih uvrstijo v kombinirano nomenklaturo carinske tarife. Najpogosteje opravljajo analizo naftnih derivatov in denaturiranega alkohola. Carinski laboratorij letos praznuje 50-letnico. Več
 • 10-letnica Carinskega urada Brežice

  10-letnica Carinskega urada Brežice Foto: Carinski urad Brežice 01.04.2014Carinski urad Brežice je najmlajši med carinskimi uradi, ustanovljen je bil 1. aprila 2004, tik pred vstopom Slovenije v EU. Več
 • Fak, Berčič, Đurić in Markovc so novi športniki v carini

  Fak, Berčič, Đurić in Markovc so novi športniki v carini Foto: Carinska uprava RS 28.03.2014Jakov Fak (biatlon), Anže Berčič (kajak kanu), Darko Đurić (plavanje) in Jernej Markovc (veslanje) so novi vrhunski športniki, zaposleni v Carinski upravi RS. Več

JAVNE OBJAVE

Javna naročila

Javne dražbe

Javni natečaji

Stvarno premoženje

Seznam neplačnikov davkov

 

 

ZAKONODAJA IN PREDPISI CURS

Zakonodaja EU

Slovenska zakonodaja

Navodila/pojasnila CURS

 

 

CARINA

Carinski status blaga

Carinska tarifa

Poreklo blaga

Carinska vrednost

Carinski dolg

 

 

OSTALE DAJATVE

DDV

DMV

DDMV

Trošarine

Okoljske dajatve

CARINSKI POSTOPKI

Uvoz

Izvoz

Tranzit

Druge rabe ali uporabe

 

CARINSKE LISTINE

EUL

Dovolilnice v cest. prometu

Zvezek ATA

 

PREPOVEDI IN OMEJITVE

Tekstil, jeklo in les

Ogrožene rastl. in žival. vrste

Dvojna raba

Intelektualna lastnina

Jedrske in radioaktivne snovi

Kulturna dediščina

Odpadki

Orožje, strelivo, eksplozivi

Ozonski plašč

Prep. droge in predh. sest.

Rastline

Varnost proizvodov

Zdravila

Živali

Živila

PODJETJA

Zastopanje v carinskih zadevah

Registracija EORI

Status AEO

Poenostavitve

Enotno dovoljenje EDPP

Poročanje v INTRASTAT

Plačevanje in zavarov. 

 

OBČANI

Proizvodnja vina in žganja

Vračilo trošarine obdel. zemljišč

Nakup blaga

Uvoz blaga

Vračilo DDV

Poštne pošiljke

Selitev

Potovanje

Kontrola gotovine

    

 

IZVRŠBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE 

Davčna izvršba

Aplikacija E-izvršbe

Pristojnosti CURS po ZP-1

Izvrševanje nalog po ZOPNI

 

E-CARINA

E-poslovanje

AIS - uvoz

ICS

AES - izvoz

ECS

NCTS - tranzit

MRN sledenje

EMCS - trošarine

MNAD - nadzor

ELM

Skupne deklaracije

E-izvršbe za predlagatelje

E-izvršbe za dolžnike

Instrument zavarovanja

EU pomožni postopki

Nacionalni pomožni postopki 

 

 

POGOSTO ISKANO

TARIC SLO (dig. potrdilo)

TARIC EU (prost dostop)

KVOTE

Protidamp. in izrav. ukrepi

INTRASTAT

E-izvoz

Tečajne liste

Inf. o delovanju inf. sistemov

 

Izpostavljene vsebine

 • NEPLAČNIKI DAVKOV

  Carinska uprava RS od 15. aprila 2013 mesečno javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi. Seznam neplačnikov davkov je razvrščen v deset velikostnih razredov.  

  Več

 • LETNO POROČILO 2013

  Izšlo je letno poročilo Carinske uprave RS za leto 2013.

   

  Več

 • STORITVE AJPES

  Temeljna vloga Agencije republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je povečevanje varnosti v pravnem prometu poslovnih subjektov in transparentnosti poslovanja različnih poslovnih subjektov. S tem namenom AJPES zagotavlja različne javne storitve.

    

  Več