Carinska uprava RS svetuje potnikom

Področje:

Sporočila za medije

Arhiv:

Področne informacije,

Obvestila in Novice

  

Carinska uprava RS svetuje potnikom, naj se pred odhodom na potovanje poučijo o nekaterih oprostitvah, omejitvah in pravilih, ki je treba spoštovati pri prestopu zunanje meje EU.

Potujete z 10.000 evri ali več? Kolikšna je splošna oprostitev brez plačila uvoznih dajatev in kakšne so omejitve vnosa hrane in pijače v EU?

 

Carinska uprava RS svetuje potnikom, naj se pred odhodom na potovanje poučijo o nekaterih oprostitvah, omejitvah in pravilih, ki je treba spoštovati pri prestopu zunanje meje EU.

 

Prijava gotovine

 

Potniki, ki potujejo v EU ali iz nje z gotovino v vrednosti 10.000 evrov ali več oziroma z gotovino enake vrednosti v drugih valutah ali z lahko zamenljivimi vrednostnimi papirji (npr. obveznicami, delnicami, potovalnimi čeki) v enaki vrednosti, morajo plačilna sredstva prijaviti carinskim organom. Prijavo izpolnijo in predložijo carini na mejnem prehodu, prek katerega vstopajo v EU ali izstopajo iz nje. Obrazec za prijavo dobijo na mejnem prehodu ali ga natisnejo s spletne strani Carinske uprave RS.

 

Splošna oprostitev brez plačila vseh uvoznih dajatev

 

Potniki lahko brez plačila vseh uvoznih dajatev uvozijo blago v osebni prtljagi do skupne vrednosti:

─ 430 evrov za potnike v letalskem in pomorskem prometu,

─ 300 evrov za ostale potnike.

Potniki, mlajši od 15 let, lahko brez plačila dajatev uvozijo blago do vrednosti 150 evrov, ne glede na prevozno sredstvo, s katerim potujejo. V navedene vrednosti se ne vštevata vrednost potnikove osebne prtljage, ki se uvozi začasno ali se po začasnem izvozu ponovno uvozi, in vrednost zdravil za osebno uporabo potnika. Uvoz alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov v osebni prtljagi potnikov je oproščen plačila dajatev le ob upoštevanju veljavnih količinskih omejitev!

 

Omejitve vnosa živil živalskega izvora v EU

 

Meso, mleko, mesni in mlečni izdelki, ki jih potniki prinašajo iz tretjih držav, predstavljajo tveganje za vnos bolezni v EU. Osebni uvoz teh izdelkov zato ni dovoljen in jih tudi ni dovoljeno pošiljati posameznikom v paketih. Potniki, ki prinašajo s seboj nedovoljena živila živalskega izvora, jih morajo odvreči v za to namenjene zabojnike ali vrniti v tujino. Dovoljen pa je vnos manjših količin mesnih in mlečnih izdelkov za osebno porabo iz Andore, Ferskih otokov, Hrvaške, Grenlandije, Islandije, Liechtensteina, Norveške, San Marina in Švice.

 

Previdnost pri nakupu spominkov na počitnicah

 

Spominki so nemalokrat izdelani iz ogroženih vrst živali in rastlin, zato jih ni dovoljeno prinašati v EU. Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) ščiti več kot 33 tisoč vrst živali in rastlin, ne glede na to, ali gre za žive osebke, njihove dele ali izdelke iz njih. Za spoštovanje konvencije skrbi tudi Carinska uprava RS, zato opozarjamo na previdnost pri nakupu spominkov v tujini, ne samo v eksotičnih deželah, ampak tudi na sosednjem Hrvaškem. Tam namreč lahko marsikje na tržnici kupite zaščitene kamene korale in lupine orjaškega morskega polža. Če bodo cariniki na meji ugotovili, da je spominek iz ogrožene živali, rastline ali njunih delov in zanj ne boste imeli ustreznega dovoljenja, ga bodo zasegli.

 

Med najpogostejšimi predmeti, ki so jih v zadnjih letih zasegli slovenski cariniki (predvsem na brniškem letališču), so različne kamene korale, lupine orjaškega morskega polža in školjk, kače v alkoholu, izdelki iz kož pitonov, krokodilov, slonovine, izdelki tradicionalne kitajske medicine (ti npr. vsebujejo izloček žlez zaščitenih pižmarjev in dele kosti leoparda), uplenjene ptice, trofeje, okostja in kože živali (kač, volka, medveda).   Veliko koristnih informacij za potnike je objavljenih tudi v brošuri Carinski postopek, ki je dostopna na mejnih prehodih ali na spletnem naslovu.