Podeljeno 54. potrdilo AEO

Področje:

Sporočila za medije

Arhiv:

Področne informacije,

Obvestila in Novice

  

Direktorica carinskega urada Ljubljana Barbara Gregorič je 1. septembra 2011 potrdilo AEOC izročila predstavniku Slovenskih železnic mag. Milanu Jelencu.

Družba Slovenske železnice,  d. o. o., je prejela potrdilo pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO). Direktorica Carinskega urada Ljubljana Barbara Gregorič je 1. septembra 2011 izročila potrdilo AEOC direktorju Poslovne enote PE Tovorni promet mag. Milanu Jelencu.

 

Gre za 54. družbo, ki je v Sloveniji pridobila status AEO, in prvega prevoznika v železniškem prometu.