V poštnih pošiljkah našli zavarovane orhideje in kaviar

Področje:

Sporočila za medije

Arhiv:

Področne informacije,

Obvestila in Novice

  

V kartonasti škatli, ki je prispela iz Tajske, je bilo med narezanim časopisnim papirjem v lončkih in na leseni oziroma kovinski podlagi 13 zavarovanih orhidej.

Cariniki v Izpostavi Pošta Ljubljana so julija 2011 vzeli pod drobnogled nekaj poštnih pošiljk iz tretjih držav, naslovljenih na fizične osebe. V dveh iz Ukrajine so našli kaviar jesetrovk, v pošiljki iz Tajske 13 zaščitenih orhidej in iz Peruja posušene rastlinske liste – najverjetneje kokine.

 

V pošiljkah iz Ukrajine so bile po tri steklene posodice s po 113 grami kaviarja, obdane s stiroporjem in tesno povite z lepilnim trakom. Agencija RS za okolje je potrdila, da ikre v vseh šestih posodicah pripadajo vrstam iz družine jesetrovk. Te živalske vrste so zavarovane z Uredbo Sveta (ES) 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi in Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (konvencija CITES). Zanje je predpisan nadzor pri mednarodnem trgovanju in posebno označevanje posodic.

 

V kartonasti škatli, ki je prispela iz Tajske, je bilo med narezanim časopisnim papirjem v lončkih in na leseni oziroma kovinski podlagi 13 živih rastlin. Izkazalo se je, da so orhideje iz družine kukavičevk. Orhideje so prav tako zavarovane s konvencijo CITES in omenjeno uredbo.

 

V poštni pošiljki iz Peruja so cariniki našli 400 gramov posušenih rastlinskih listov, ki so bili zaščiteni s plastično folijo in zavarjeno aluminijasto vrečko. Cariniki so posumili, da gre za liste koke, ki so na spisku prepovedanih drog, zato so jih predali policiji.

 

 

Slike: