Značka finančne kontrole

Področje:

Sporočila za medije

Arhiv:

Področne informacije,

Obvestila in Novice

  

Značka finančne kontrole je najnovejša pridobitev v zbirki zgodovinskih eksponatov. Velika je 17 mm brez grba in 27 mm z grbom, njena širina je 16 mm. V zelenem polju je v cirilici izpisana kratica Ñ„.К. (F. K.), ki jo lahko najdemo tudi na nožih finančnih kontrolorjev.

Zgodovinska razstava ob 20-letnici slovenske carine, ki jo bomo odprli 7. oktobra 2011 v Generalnem carinskem uradu v Ljubljani, nam bo postregla z enim najstarejših do zdaj pridobljenih eksponatov. Gre za značko finančne kontrole iz obdobja Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije.

 

Značka finančne kontrole je najnovejša pridobitev v zbirki zgodovinskih eksponatov. Velika je 17 mm brez grba in 27 mm z grbom, njena širina je 16 mm. V zelenem polju je v cirilici izpisana kratica Ñ„.К. (F. K.), ki jo lahko najdemo tudi na nožih finančnih kontrolorjev.

 

Finančna kontrola je delovala kot finančna policija Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije. Sprva se je ukvarjala predvsem z davčnim, monopolnim in trošarinskim nadzorom, kasneje pa vse bolj tudi s carinskim nadzorom. Kadar so uslužbenci finančne kontrole opravljali carinski nadzor, so uporabljali carinske predpise in se šteli za del carinske službe v širšem smislu. Tedaj so bili podrejeni upravniku carinarnice, na območju katere so delovali.

 

Med eksponati se lahko s pomenom značke finančne kontrole glede na starost meri samo še mejni kamen s tako imenovane rapalske meje z Italijo med obema svetovnima vojnama.