Lani največ zasegov ponaredkov

Med lani zaseženimi ponaredki so bile tudi igrače znanih blagovnih znamk.

Slovenski cariniki so v letu 2013 zadržali ponarejeno blago v 1334 primerih, kar je največ v zadnjih letih. Tudi ocenjena vrednost ponaredkov je najvišja, in sicer skoraj 19 milijonov evrov. Ponarejeno je različno komercialno blago, med odkritimi ponaredki je bilo največ vžigalnikov, ročnih ur, obutve in igrač.

 

Cariniki pregledajo pošiljke na podlagi analize tveganja, pregleda dokumentacije in fizičnega pregleda blaga. V primeru suma, da so v pošiljki ponarejeni izdelki, lahko carina začasno zadrži blago, katero oceni, da se z njim utegnejo kratiti pravice intelektualne lastnine (blagovna znamka, model, patent, dodatni varstveni certifikat, geografska označba porekla, avtorska in njej sorodna pravica, zaščitena rastlinska vrsta). Nato obvesti prejemnika blaga in imetnika pravice intelektualne lastnine. Slednji skoraj vedno zahteva uničenje ponarejenega blaga, ki poteka na njegove stroške pod carinskim nadzorom.

 

V letu 2013 je bilo v 1334 primerih odkritih in začasno zadržanih 198.340 kosov blaga v ocenjeni vrednosti 18.924.304 evrov, kar je največ v zadnjih letih. Izvedenih je bilo tudi največ ukrepov začasnega zadržanja blaga do sedaj, vendar je bilo v pošiljkah manj izdelkov. Razlog je v velikem številu ukrepov v Izpostavi Pošta Ljubljana, kjer pa se v pošiljki običajno nahajata le en ali dva izdelka. Največ ponaredkov odkrijejo cariniki v Izpostavi Luka Koper. Ponarejeno je različno komercialno blago, med odkritimi ponaredki je bilo največ vžigalnikov, ročnih ur, raznih dodatkov, obutve, ročnih torbic in igrač. Večina ponaredkov pride v zabojnikih z ladjami (Izpostava Luka Koper) in prek pošte (Izpostava Pošta Ljubljana), največkrat iz Kitajske, Hongkonga, Singapurja in Indije. Blago, ki prispe v koprsko pristanišče, je večinoma namenjeno prejemnikom v drugih državah EU (Slovaška, Češka, Madžarska, Hrvaška, Avstrija) ter v Črni gori, blago, ki je zadržano v Izpostavi Pošta Ljubljana, pa je praviloma namenjeno prejemnikom v Sloveniji in je rezultat spletnih nakupov.

 

Ponarejena zdravila
V Izpostavi Pošta Ljubljana je bilo zadržanih tudi 56 pošiljk (3618 kosov blaga) zdravil za zdravljenje erektilnih motenj. Pošiljke so večinoma prispele iz Indije. Carinska uprava RS pri nakupu prek spleta kupcem svetuje, naj bodo previdni. Naslovniki pošiljk s ponarejenimi zdravili so običajno fizične osebe, ki jih naročajo prek spleta, misleč, da gre za originale. Vendar pa imajo taka zdravila lahko dvomljive učinke ali učinkovin sploh ne vsebujejo, lahko pa so celo zdravju škodljiva.

 

Brošura Evropske komisije o ponarejenih proizvodih: Prelepo, da bi bilo res?