Trošarinski izdelki in zneski trošarin

Alkohol in alkoholne pijače

Pivo
12,10 EUR
za 1 vol. % alkohola na 1 hl
Mirna vina
0 EUR
za 1 hl
Peneča vina
0 EUR
za 1 hl
Druge fermentirane pijače
0 EUR
za 1 hl
Vmesne pijače
132,00 EUR
za 1 hl
Etilni alkohol
1320,00 EUR
za 100 vol. % alkohola na 1 hl

 

Dokumenti, ki spremljajo vino

 

V skupino etilnega alkohola spadajo poleg nedenaturiranega in denaturiranega etilnega alkohola tudi rum, whisky, vodka, konjak, likerji in podobne žgane pijače.

 

Priznani popolni denaturanti v državah članicah EU:

 

 

Tobačni izdelki

 

 

Tobačni izdelkiSpecifična trošarinaProporcionalna trošarinaTrošarina za izdelke z nižjo DPC*
Cigarete68,3730 EUR/1000 kosov22,0686 % od DPC106 EUR/1000 kosov
Cigare  in cigarilosi0 EUR/1000 kosov6 % od DPC 40 EUR/1000 kosov
Tobak za kajenjeDrobno rezan tobak40 EUR/kg35 % od DPC 88 EUR/kg
Drug tobak za kajenje40 EUR/kg

 

*Od cigaret, katerih DPC je nižja od 3,41 evra za zavojček, se plačuje trošarina v višini 106 evra za 1000 kosov cigaret.

Če je za cigare in cigarilose izračunani znesek proporcionalne trošarine za 1000 kosov nižji od 40 evrov, se pri izračunu trošarine za cigare in cigarilose upošteva znesek 40 evrov za 1000 kosov.  

Če je za drobno rezan tobak izračunani znesek specifične in proporcionalne trošarine za 1 kg nižji od 88 evrov, se pri izračunu trošarine za drobno rezan tobak upošteva znesek 88 evrov za 1 kg.

                             

 Seznam drobnoprodajnih cen cigaret  (57 KB)

 Seznam drobnoprodajnih cen drobno rezanega tobaka (34 KB)

 Seznam drobnoprodajnih cen cigar in cigarilosov (83 KB)

 Seznam drobnoprodajnih cen drugega tobaka  (18 KB)

 

Ob vsaki spremembi vrste oziroma drobnoprodajne cene cigaret bo seznam posodobljen.

Energenti in električna energija

1. Motorni bencin iz tar. oznak 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 in 2710 11 59
1.1. letalski bencin
421,6100
EUR za 1000 l
1.2. osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad 0,013 g/l
421,6100
EURza 1000 l

1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) do manj kot 98

554,2500
EURza 1000 l

1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) 98 ali več

554,2500
EUR za 1000 l
2. Plinsko olje iz tarifnih oznak od 2710 19 41 do 2710 19 49

2.1. za pogonski namen

449,7100
EURza 1000 l

2.2. za gorivo za ogrevanje

 142,3700
EUR za 1000 l

3. Utekočinjeni naftni plin iz tarifnih oznak od 2711 12 11 do 2711 19 00

3.1. za pogonski namen

127,5000
EURza 1000 kg

3.2. za gorivo za ogrevanje

0,0000EUR za 1000 kg

4. Metan iz tarifne oznake 2711 29 00

4.1. za pogonski namen

134,3700
EUR za 1000 kg

4.2. za gorivo za ogrevanje

 0,0000
EUR za 1000 kg

5. Naravni plin iz tarifnih oznak 2711 11 00 in 2711 21 00

5.1. za pogonski namen

0,0920

EUR 

za m3

5.2. za gorivo za ogrevanje

0,0184

EUR

za m3

6. Kerozin iz tarifnih oznak 2710 19 21 in 2710 19 25

6.1. za pogonski namen

330,0000

EUR

za 1000 l

6.2. za gorivo za ogrevanje

21,0000

EUR 

za 1000 l

7. Kurilno olje iz tarifnih oznak od 2710 19 61 do 2710 19 69 in 2710 19 99

15,0200

EUR 

za 1000 kg

8. Električna energija iz tarifne oznake 2716

8.1. za neposlovno uporabo

3,05

EURza 1 MWh

8.2. za poslovno uporabo

3,05

EURza 1 MWh

9. Trda goriva iz tarifnih oznak 2701, 2702 in 2704

0,2900

EUR

za 1 GJ kalorične vrednosti

10. Biogoriva iz šestega odstavka 53. člena ZTro

0,0000

EUR

 

 Trošarina na električno energijo