Arhiv obvestil

Datum Naslov Rubrika
03.08.2010 CPU#643 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Ponovna vzpostavitev delovanja
CPU (internet obvestila)
02.03.2011 CPU#792 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Tehnične težave
CPU (internet obvestila)
10.10.2011 CPU#875 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Tehnične težave
EMCS (internet obvestila)
CPU (internet obvestila)
02.06.2011 EMCS#25 - Nenapovedano nedelovanje SIEMCS
Tehnične težave.
EMCS (internet obvestila)
CPU (internet obvestila)
24.10.2009 CPU #426 - NENAPOVEDANO NEDELOVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA
PONOVNI ZAGON WAS STREŽNIKA
CPU (internet obvestila)
30.06.2011 CPU #858 - Napovedano nedelovanje informacijskega sistema
Ponovna vzpostavitev delovanja
CPU (internet obvestila)
12.03.2009 CPU#-191 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Sistem (NCTS) ponovno deluje od 17:00.
CPU (internet obvestila)
05.05.2008 CPU#1 - Nedelovanje elektronske pošte
V celotni javni upravi ne deluje elektronska pošta. Napaka je v reševanju. Pošta deluje le v primeru notranjih prejemnikov tako, da je naslov izbran iz SVN imenika.
CPU (internet obvestila)
13.06.2008 CPU#10 - Nedelovanje aplikacij
S 3gena so sporočili, da bodo ponovno zagnali baze AESP, CAEP in seveda vse aplikacije, ki se navezujejo nanju. (CIS, SICIS..)
CPU (internet obvestila)
28.11.2008 CPU#100 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Ponovna vzpostavitev delovanja
CPU (internet obvestila)
01.06.2012 CPU#1000 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Ponovna vzpostavitev delovanja.
CPU (internet obvestila)
05.06.2012 CPU#1001 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Tehnične težave - motnje
CPU (internet obvestila)
05.06.2012 CPU#1002 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Tehnične težave
CPU (internet obvestila)
05.06.2012 CPU#1003 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Ponovna vzpostavitev delovanja.
CPU (internet obvestila)
06.06.2012 CPU#1004 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Tehnične težave
CPU (internet obvestila)
06.06.2012 CPU#1005 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Tehnične težave
CPU (internet obvestila)
06.06.2012 CPU#1006 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Vzpostavitev delovanja
CPU (internet obvestila)
06.06.2012 CPU#1007 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Tehnične težave
CPU (internet obvestila)
06.06.2012 CPU#1008 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Vzpostavitev delovanja
CPU (internet obvestila)
07.06.2012 CPU#1009 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Tehnične težave
CPU (internet obvestila)
02.12.2008 CPU#101 - Napovedano nedelovanje informacijskega sistema
Ponovni zagon strežnika.
CPU (internet obvestila)
NCTS (internet obvestila)
SICIS (internet obvestila)
SIAES (internet obvestila)
07.06.2012 CPU#1010 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Vzpostavitev delovanja
CPU (internet obvestila)
07.06.2012 CPU#1011 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Tehnične težave
CPU (internet obvestila)
07.06.2012 CPU#1012 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Vzpostavitev delovanja.
CPU (internet obvestila)
08.06.2012 CPU#1013 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Težave pri obdelavi sporočil.
CPU (internet obvestila)
08.06.2012 CPU#1014 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema.
Ponovni zagon carinskih aplikacij.
CPU (internet obvestila)
08.06.2012 CPU#1015 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Vzpostavitev delovanja.
CPU (internet obvestila)
11.06.2012 CPU#1016 - Upočasnjeno delovanje sistema
Obremenjenost procesorja.
CPU (internet obvestila)
11.06.2012 CPU#1017 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Nedelovanje portalnih aplkacij
CPU (internet obvestila)
11.06.2012 CPU#1018 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Vzpostavitev delovanja.
CPU (internet obvestila)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>

Leto Mesec
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Izpis vseh sporočil