Arhiv obvestil

Datum Naslov Rubrika
30.05.2011 CPU#841 - Napovedano nedelovanje informacijskega sistema
Ponovna vzpostsavitev delovanja.
CPU (internet obvestila)
30.05.2011 CPU#840 - Napovedano nedelovanje informacijskega sistema
Nadgradnja aplikacij.
CPU (internet obvestila)
27.05.2011 TARIC#31 - Nenačrtovano neosveževanje podatkovne zbirke TARIC
Komisija obvešča, da so tehnične težave odpravljene (zveza obvestilo TARIC#30). Podatkovna zbirka TARIC bo predvidoma od  28.5.2011 od 00 ure  dalje osvežena z vsemi potrebnimi TARIC dnevnimi datotekami.
TARIC (internet obvestila)
27.05.2011 EORI#2 - Nenapovedano nedelovanje sistema
Ponovna vzpostavitev delovanja.
CPU (internet obvestila)
27.05.2011 TARIC#30 - Nenačrtovano neosveževanje podatkovne zbirke TARIC
Podatkovna zbirka TARIC se dne 26. 5. in 27. 5. 2011 ni osvežila zaradi tehničnih težav na strani Komisije. Komisija težavo še odpravlja. Po odpravi težave in o ponovnem tekočem osveževanju podatkovne zbirke TARIC bomo objavili novo obvestilo.
TARIC (internet obvestila)
27.05.2011 CPU#839 - Nenapovedano nedelovanja carinskega informacijskega sistema
Ponovna vzpostavitev delovanja
CPU (internet obvestila)
26.05.2011 CPU#838 - Nenapovedano nedelovanje carinskega informacijskega sistema
Odpoved delovanja CAEP baze
CPU (internet obvestila)
26.05.2011 EORI#1 - Nenapovedano nedelovanje
Nedostopnost evropskega sistema EORI.
CPU (internet obvestila)
26.05.2011 CPU#837 - Nenapovedano nedelovanje carinskega informacijskega sistema
Ponovna vzpostavitev delovanja
CPU (internet obvestila)
26.05.2011 CPU#836 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Odpoved carinske baze CAEP
CPU (internet obvestila)
25.05.2011 CPU#835 - Napovedano nedelovanje infiormacijskega sistema
Ponovna vzpostavitev delovanja.
CPU (internet obvestila)
23.05.2011 CPU#834 - Napovedano nedelovanje informacijskega sistema
Nadgradnja operacijskega sistema WAS
CPU (internet obvestila)
17.05.2011 CPU#833 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Ponovna vzpostavitev delovanja.
CPU (internet obvestila)
16.05.2011 CPU#832 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Nedostopnost portalnih aplikacij.
CPU (internet obvestila)
13.05.2011 CPU#831 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Ponovna vzpostavitev delovanja
CPU (internet obvestila)
13.05.2011 CPU#830 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Ponovni zagon sistema
CPU (internet obvestila)
11.05.2011 CPU#829 - Napovedano nedelovanje informacijskega sistema
Nadgradnja aplikacij.
CPU (internet obvestila)
05.05.2011 EMCS#24 - Nenapovedano nedelovanje SIEMCS
Ponovna vzpostavitev delovanja.
CPU (internet obvestila)
EMCS
04.05.2011 EMCS#23 - Nenapovedanop nedelovanje SIEMCS
Po ponovnem zagonu, EMSC še vedno ne deluje.
EMCS (internet obvestila)
CPU (internet obvestila)
04.05.2011 CPU#828 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Ponovna vzpostavitev delovanja.
CPU (internet obvestila)
04.05.2011 CPU#827 - Nenapovedano nedelovanje informacijskega sistema
Ponovni zagon sistema.
EMCS (internet obvestila)
CPU (internet obvestila)
03.05.2011 EMCS#23 - Nenapovedanop nedelovanje SIEMCS
Tehnične težave
CPU (internet obvestila)
EMCS
Leto Mesec
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Izpis vseh sporočil