Kakšne so dajatve za pošiljko blaga iz ZDA (9. 8. 2011)

Za določitev carinske stopnje, ki je podlaga za obračun carine, je potrebno blago najprej uvrstiti v kombinirano nomenklaturo (KN) carinske tarife, za kar je potreben točen opis blaga. Carinsko stopnjo, ki velja pri uvozu določenega blaga, lahko določite s pomočjo brskalnika TARIC, ki se nahaja na spletni strani Evropske komisije, na naslovu:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sl.

Za morebitne dodatne informacije o uvrščanju blaga se lahko obrnete na Generalni carinski urad, Sektor za tarifo, vrednost in poreklo.

 

Davek na dodano vrednost se v skladu z določbami Zakona o DDV lahko obračuna po splošni stopnji 20 % (od 1. 7. 2013 stopnja 22 %) ali znižani stopnji 8,5 % (od 1. 7. 2013 stopnja 9,5 %). Trošarinski izdelki, npr. alkoholne pijače in tobačni izdelki, so ob uvozu zavezani tudi plačilu trošarine.

 

Blago, katerega skupna vrednost na pošiljko ne presega 150 evrov, je pri uvozu oproščeno plačila carine, medtem ko se oprostitev DDV lahko uveljavlja le za blago do vrednosti 22 evrov. Za uvoz alkohola, alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter parfumov in toaletnih vod oprostitve ne veljajo. 

 

Podrobnejše informacije o uvozu blaga po pošti si lahko preberete na naslovu http://www.carina.gov.si/si/informacije/podjetja/postni_promet/uvoz_blaga_preko_poste/.