Kolikšne so uvozne dajatve ob uvozu dodatkov k prehrani in ortopedskih pripomočkov iz tretjih držav? (28. 1. 2008)

Za carinske formalnosti se blago pri uvozu uvršča pod tarifne oznake, navedene v carinski tarifi Evropskih skupnosti, kjer so za vsako vrsto blaga določene carinske stopnje, na podlagi katerih se obračunajo uvozne dajatve. Pri uvrščanju blaga v pravilno tarifno oznako  si lahko pomagate z brskalnikom TARIC, ki se nahaja na spletni strani Evropske komisije, na  naslovu:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sl

 

Ob uvozu se plača tudi DDV: za dodatke k prehrani po stopnji 8,5 % (od 1. 7. 2013 stopnja 9,5 %) in za ortopedske pripomočke po stopnji 20 % (od 1. 7. 2013 stopnja 22 %). Če so ortopedski pripomočki namenjeni lajšanju ali zdravljenju okvare ali invalidnosti in so izključno za osebno uporabo, je stopnja 8,5 % (od 1. 7. 2013 stopnja 9,5 %).